Kristianstad kommun, Tekniska förvaltningen, VA

  • 212000-0951
  • 291 80 Kristianstad
  • kommunala huvudledningar och servisledningar inom VA
  • 044135000
  • www.kristianstad.se
  • Avlopp, Dagvatten, Vatten

Geografiskt område

  • Skåne län
  • Kristianstad, Simrishamn, Östra Göinge