Vatten och Avfallskompetens i Norr AB (VAKIN)

  • 559028-8899
  • Besöksadress: Övägen 37, Umeå
    Postadress: Box 4038, 904 02 UMEÅ
  • Umeå, Vindeln och Nordmaling kommuns VA-och avfallsbolag
  • https://vakin.se/
  • Avlopp, Dagvatten, Vatten

Geografiskt område

  • Västerbottens län
  • Umeå