Meteorens samfällighetsförening

  • 716418-4637
  • Uranusvägen 17
    ¨17560 Järfälla
  • Samfällighet med panncentral för distribution av värme och varmvatten. Energibrunnar med köldbärarledningar.
  • Vatten, Värmeslingor, Övrigt

Geografiskt område

  • Stockholms län
  • Järfälla, Stockholm