Transtema Network Services AB

  • 556884-7676
  • Flöjelbergsgatan 12, 431 37 Mölndal
  • Servar, driftsätter installerar Skanovas/TeliaCompanys nät
  • 031-3108000
  • https://www.transtema.com/se/
  • Avlopp, El, Elektronisk kommunikation, Fjärrvärme, Gas, Gatubelysning, Kulvert/tunnel/bergrum, Styrsignaler för trafikljus, Vatten

Geografiskt område

  • Uppsala län
  • Östhammar