Stockholm Exergi Tunnlar AB

  • 556981-9187
  • Stockholm Exergi AB, Hammarbyverket, Hammarby kajgata 5, 120 30 Stockholm
  • Förvaltar och utvecklar Stockholm Exergis undermarkanläggningar. Gör inte utsättningar. Svarstid 10 arbetsdagar.
  • 020-313151
  • www.stockholmexergi.se
  • Kulvert/tunnel/bergrum

Geografiskt område

  • Stockholms län
  • Ekerö, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm