Alingsås Kommun

 • 212000-1553
 • Alingsås kommun, 441 81 Alingsås
 • Alingsås kommun
  Samhällsbyggnadskontoret
  Krettsloppsavdelningen
  VA-ledningsnät
 • 0322-616000
 • www.alingsas.se
 • Avlopp, Dagvatten, Vatten

Geografiskt område

 • Västra Götalands län
 • Alingsås, Bollebygd, Lerum, Vårgårda