Luleå Miljöresurs AB

  • 556019-0331
  • Murbruksvägen 4, 973 45 Luleå
  • Driftbolag för Luleå kommuns vatten- och avloppledningsnät.
  • 0920-250900
  • www.lumire.se
  • Avlopp, Dagvatten, Vatten

Geografiskt område

  • Norrbottens län
  • Boden, Kalix, Luleå, Piteå, Älvsbyn, Överkalix