Bottna Östra Villaägareförening

 • 825000-8680
 • Bottna Östra Villaägareförening
  c/o Arne Larsson
  Heleneborgsgatan 31
  60209 Norrköping
 • Föreningen äger, driver och förvaltar en VA-anläggning på den av föreningen ägda marken med lokalt elnät, vattenledningar och avloppsledningar vilka delvis är samförlagda.
 • Avlopp, El, Vatten

Geografiskt område

 • Östergötlands län
 • Söderköping