Karlskrona Kommun - VA

  • 212000-0829
  • Karlskrona kommun
    371 83 Karlskrona
  • Kommunal ledningsägare. I första skedet VA-ledningar.
  • +46455303000
  • https://www.karlskrona.se/
  • Avlopp, Dagvatten, Vatten

Geografiskt område

  • Blekinge län, Kalmar län
  • Emmaboda, Karlskrona, Ronneby, Torsås