Askersunds Kommun, VA-avdelningen

  • 212000-1983
  • Fredbergavägen 3 696 33 Askersund
  • Produktion och distribution av dricksvatten. Omhändertagande av spill- och dagvatten distribuerat från abonnenter.
  • 0583-81000
  • www.askersund.se
  • Avlopp, Dagvatten, Vatten

Geografiskt område

  • Örebro län
  • Askersund, Hallsberg