Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Kakor på Ledningskollen.

Sunne Kommun

  • 212000-1843
  • Kvarngatan 6, 686 80 Sunne
  • Kommunal verksamhet där vi vill att kommunala ledningar såsom VA, Gatubelysning, kommunal el och kommunala fiberledningar ska synliggöras
  • 056516000
  • https://sunne.se/
  • Avlopp, Dagvatten, El, Elektronisk kommunikation, Fjärrvärme, Gas, Gatubelysning, Vatten

Geografiskt område

  • Värmlands län
  • Sunne, Torsby