Tyresö Kommun

 • 212000-0092
 • Tyresö kommun
  VA-enheten
  135 81 Tyresö
 • VA-verksamheten består av att drifta och underhålla befintliga VA-ledningar i Tyresö kommun.
 • 0857829100
 • www.tyreso.se
 • Avlopp, Dagvatten, Vatten

Geografiskt område

 • Stockholms län
 • Haninge, Huddinge, Nacka, Stockholm, Tyresö