Ledningskollen stängd fredag 25 maj kl 15.00 till lördag 26 maj kl 17.00

Under perioden 25 maj kl 15.00 t.o.m. 26 maj kl 17.00 kommer Ledningskollen att vara stängd då vi genomför arkivering av äldre ärenden.

Arkivering av ärenden görs 24 månader efter det datum då markarbetena i ärendet planerats vara klara. Vid arkivering flyttas ärendet ut från Ledningskollen och viss information såsom personuppgifter tas bort från ärendet. Ärendet lagras därefter i arkivet, som enbart är åtkomligt av Ledningskollens personal, ytterligare en tid.

Efter att denna inledande arkivering genomförts 25-26 maj kommer Ledningskollen att börja arkivera ärenden löpande, en gång per dygn. Fortsättningsvis kommer användare som har skapat ärenden som ska arkiveras att få avisering via e-post en månad i förväg.

Kakor på Ledningskollen

Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder så kallade kakor för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Mer information om kakorna. Klicka på Jag godkänner kakor för att tillåta kakor.

Jag godkänner kakor

Enklare för privatpersoner

Färre ärendetyper att välja emellan och synliga fastighetsgränser är två ändringar som Ledningskollen nu infört i arbetet med att göra tjänsten enklare för privatpersoner.

Privatpersoner gräver oftast på sin egen tomt och använder inte Ledningskollen särskilt ofta. För att underlätta för dessa (ibland) ovana användare har vi nu gjort några förändringar:

Enklare att välja ärendetyp

När en privatperson loggar in finns nu bara två ärendetyper att välja på; 

  • ledningsanvisning, som är den vanligaste ärendetypen och den enda ärendetyp vars underlag man får gräva efter, 

  • projektering som används när man inte ska gräva i närtid men ändå vill veta var ledningarna finns.

Vyn där privatpersoner väljer ärendetyp

Färre val i arbetsbeskrivningen

På sidan där användaren ska beskriva syftet med arbetet har privatpersoner färre alternativ att välja emellan.

Synliga fastighetsgränser

När privatpersonen kommer till kartan är informationslagret med fastighetsgränser påslaget och gör den enklare att hitta tomtgränserna. 

Tillbaka till nyhetsbrevet

2016-12-02

Ledningskollen drivs av Post- och telestyrelsen (PTS) och finansieras av PTS, Trafikverket och Svenska kraftnätOm ossIn EnglishOm kakor