Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Har du fått en enkät?

I dagarna skickar vi på Ledningskollen ut en enkät till alla nya ledningsägare. Har du eller någon i din organisation fått den? Hjälp oss gärna genom att svara.

För tredje gången skickar vi ut en enkät till alla nya ledningsägare i Ledningskollen. Denna gång är det alla som gått med mellan 15 maj 2015 och 30 november 2016. Svaren på enkäten hjälper oss att förbättra Ledningskollen i bred bemärkelse. Tidigare enkätsvar har bland annat lett fram till förbättrad info på www.ledningskollen.se, förenklad process för nya ledningsägare att skapa intresseområde  och förbättrade rutiner i användarstödets kontakter med ledningsägare.

Detta är ett utmärkt tillfälle att göra sin röst hörd kring hur Ledningskollen fungerar! Så har du eller någon av dina kollegor fått enkäten, svara och hjälp oss att bli bättre!

Även om du inte fått enkäten så är du naturligtvis alltid välkommen att komma med synpunkter. Skicka dem i så fall till .

Tillbaka till nyhetsbrevet

2016-12-02