Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Läs utbyggnadsdirektivet som ska börja gälla nästa år

Nu har promemorian om utbyggnadsdirektivet kommit. I promemorian föreslås ett antal åtgärder som syftar till att minska kostnaderna för utbyggnad av nät. Ledningskollen omnämns som en del av förslaget.

De svenska bestämmelserna föreslås träda i kraft 1 juli 2016.

Läs promemorian.