Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Ledningskollen öppnar för fler samordningsmöjligheter 

Inom kort kan ledningsägare få information om ledningsanvisnings- och projekteringsärenden som träffar bevakningsområden.

I december 2014 (version 4.1) fick Ledningskollen en ny funktion, bevakningsområden. Bevakningsområden innebär att man som ledningsägare kan specificera i vilka områden man vill ta emot samordningsärenden, istället för att som tidigare få samordningsärenden från hela den aktuella kommunen. 

Nu tar vi nästa steg och gör det möjligt att även få information om ledningsanvisnings- och projekteringsärenden som träffar bevakningsområden. Vi ser detta som ett led i att utveckla Ledningskollen som verktyg för samordning och samförläggning. 

Exempelvis kan ett blivande byanät skapa bevakningsområden där det ska förlägga fiber, för att få information om kommande markarbeten som kan ge möjlighet till grävsamordning och därmed sänkta kostnader. Om ett ärende skapas i aktuellt bevakningsområde skickar Ledningskollen ut ett e-postmeddelande om att ett ärende skapats till de som har bevakningsområdet. Ärendemottagaren förväntas sedan ta kontakt med den som ställt frågan om man ser samordningsmöjligheter.

Funktionen kommer fortsätta att utvecklas i takt med att vi får in synpunkter och förbättringsförslag från våra användare.

Mer information hur man skapar bevakningsområden finns här