Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Många rekommenderar Ledningskollen

Nästan alla nya ledningsägare har eller kan tänka sig att rekommendera Ledningskollen till andra. Detta är ett av resultaten av den enkät som genomfördes med nya ledningsägare under maj månad.

Enkäten skickades ut till de 152 ledningsägare som registrerat sig under det senaste året. Syftet var att få reda på hur enkelt eller svårt det är att gå med i Ledningskollen och identifiera förbättringsområden. 47 ledningsägare svarade.

Enkäten visade att de allra flesta är generellt nöjda med Ledningskollen. På frågan “Hur väl tycker du att Ledningskollen fungerar för er organisation?” svarade 8 av 10 “bra” eller “mycket bra”. Endast två procent tyckte tjänsten fungerar dåligt medan resten var neutrala.

Vill rekommendera

Ett annat glädjande resultat var att många kan tänka sig att föreslå Ledningskollen till andra. På frågan “Skulle du rekommendera andra ledningsägare att gå med i Ledningskollen?” svarade 70 procent “ja” och drygt 25 procent svarade “ja, och har redan gjort det”.

Flera av enkätfrågorna fokuserade på hur enkelt eller svårt det är att som ny ledningsägare jobba med funktioner som intresseområden, svarsställen och svara på ärenden. Överlag var svaren positiva. Till exempel tyckte drygt 57 procent av ledningsägarna att det var lätt eller mycket lätt att arbeta med intresseområden. 15 procent tyckte det var svårt eller mycket svårt medan de resterande varken det upplevde som lätt eller svårt.

Bättre instruktioner

Enkäten visade också att byanäten, som nu är den enskilt största typen av ledningsägare som tillkommer i Ledningskollen, tyckte att det är något svårare än genomsnittet att använda ovanstående funktioner. Flera av byanäten lämnade också kommentarer om att instruktioner i Ledningskollen borde förbättras.

– Byanät är en typ av ledningsägare som skiljer sig från andra ledningsägare genom att de ofta drivs av privatpersoner på ideell basis och inte är professionella organisationer som de flesta andra ledningsägare. Det ställer andra krav på Ledningskollen och vi tar till oss den feedback vi fått i enkäten. Vi ska nu att arbeta för att göra det lättare att gå med i och använda tjänsten och kommer att lägga särskilt vikt vid instruktioner och dokumentation, säger Rita Hammarstedt på Ledningskollen.