Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

1000 ledningsägare med i Ledningskollen 

Bättre täckning än någonsin förr – i november passerade Ledningskollen 1000 ledningsägare. Arbete pågår för att få in ännu fler och därmed minska risken för avgrävningar ytterligare.

Målsättningen med Ledningskollen har alltid varit att “en fråga når alla”, det vill säga att om du gör ett ärende i Ledningskollen så missar du ingen ledningsägare. Vi har kommit en bra bit på vägen - under november passerade vi 1000 ledningsägare i tjänsten.

Porträtt på Rita Hammarstedt

– När vi i december 2010 lanserade Ledningskollen i hela Sverige, efter ett pilotprojekt i Uppsala län, hade vi cirka 100 ledningsägare med. En viktig faktor för att få folk att göra ärenden i tjänsten och därmed öka intresset från andra ledningsägare att vara med var att Skanova (Telias nätbolag) valde att stänga ner sitt telefonnummer för ledningsanvisning och hänvisa till Ledningskollen.se, minns Rita Hammarstedt, beställare på Post- och telestyrelsen för Ledningskollen.

Våren 2013, efter drygt två år i drift i hela landet fanns knappt 400 ledningsägare med för att skydda sina ledningar och vid denna tidpunkt hade alla stora ledningsägare valt att gå med. Varje år som gått sedan dess har inneburit att Ledningskollen välkomnat cirka 100 nya ledningsägare till tjänsten.

– Under perioden 2014 till 2016 var det stor tillströmning av byanät och fiberföreningar men under de senaste två åren har det varit mer jämnt fördelat mellan olika typer av ledningsägare, säger Rita Hammarstedt.

Bland de 1000 ledningsägare som är med ser fördelningen på olika typer av verksamheter ungefär ut så här: 130 elnätbolag, 140 stadsnät, 330 kommunala verksamheter, 350 byanät, alla nationella telefon/internetoperatörer med egna nät och några tiotal andra.

– Vi vet att det finns ledningsägare som inte är med i Ledningskollen, men exakt hur många är svårt att veta. Vi håller nu på med ett projekt för att identifiera flera ledningsägare och försöka få dem att gå med. Målsättningen “En fråga når alla” ligger kvar, säger Rita Hammarstedt.

2018-11-15