Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

9 av 10 ledningsägare är tryggare med Ledningskollen.se

93 procent av de ledningsägare som svarade på Ledningskollen.se:s enkät upplever en ökad känsla av trygghet på grund av att de är med i tjänsten.

Ledningskollen.se skickade nyligen ut en enkät till de 155 ledningsägare som gått med i Ledningskollen.se sedan 1 januari 2013. Frågorna handlade om hur organisationerna upplevt processen att gå med i tjänsten men också hur den fungerar i dag. 93 procent av de som svarade känner sig mer trygga sedan de gick med i Ledningskollen.se. Överlag är ledningsägarna nöjda med att vara med:

- 90 procent tycker att Ledningskollen.se fungerar bra eller mycket bra för den egna organisationen.

- 95 procent av organisationerna kan tänka sig att rekommendera andra ledningsägare att gå med.

- Även om de som svarat på enkäten bara varit med en kort tid (1-15 månader) så bedömer 19 procent av dem att Ledningskollen.se redan hjälpt till att minska avgrävningarna på deras ledningar.

Enkäten gav också flera förslag på förbättringar, som till exempel:

- Små ledningsägare, som inte har möjlighet att automatisera med hjälp av Ledningsägarmodulen (LÄM), vill ha någon annan möjlighet att minska antalet frågor som måste hanteras manuellt.

- 1 km-rutorna är för stora och ger många förfrågningar långt ifrån det egna ledningsnätet, tycker många.

- Mindre ledningsägare som både är ledningsägare och frågare vill slippa logga in i två konton för att sköta sina sysslor.

– Det är väldigt värdefullt för oss att få förslag på förbättringar direkt av användarna, säger Rita Hammarstedt som är projektledare för Ledningskollen.se. Vissa idéer är helt nya för oss men några av förslagen är saker vi faktiskt redan tittar på. Under förra året gjorde vi till exempel en förstudie om ett datorprogram som skulle kunna vara en slags lightvariant av Ledningsägarmodulen för mindre aktörer. Vi jobbar också för att lösa problemet med dubbla konton för mindre aktörer, avslutar hon.

Har du idéer om hur Ledningskollen.se kan bli bättre? Hör av dig till forslag@ledningskollen.se!

Vill du veta mer om hur Ledningskollen.se kan hjälpa dig som ledningsägare att skydda dina ledningar? Kontakta support@ledningskollen.se.

Om Ledningskollen.se

Ledningskollen.se lanserades över hela Sverige 1 december 2010 med syftet att minska antalet grävskador på samhällets viktiga infrastruktur. Tjänsten drivs av PTS och finansieras av PTS, Svenska Kraftnät och Trafikverket. Idag är drygt 530 ledningsägare anslutna till Ledningskollen.se, däribland alla de nationella teleoperatörerna och elbolagen.

2014-06-02