Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Enklare för privatanvändare att skapa ärenden

Enkelt att välja ärendetyp, tydligare rubriker och färre val när man skapar ett ärende. I en ny version (6.2) av Ledningskollen finns många förbättringar som förenklar för privatanvändare.

I denna text fokuserar vi på saker som kan vara bra för ledningsägare att känna till. Release är planerad till början av juli.

De flesta privatanvändare är sällananvändare av Ledningskollen. När de skapar ett ärende är det därför viktigt att det är enkelt och att val och mängden information begränsas till vad som är relevant för en privatperson. Därför genomför vi nu flera förändringar. Observera att förändringar bara gäller för privatanvändare.

Många små förbättringar

Precis som tidigare så skapas ett ärende genom att användaren går igenom ett antal steg och fyller i information. Vi har granskat varje enskilt steg och funderat över hur vi kan förenkla och vi har försökt anpassa tilltal i texter och rubriker. Om man som ledningsägare får ärende som privatpersoner skapat kan det vara bra att känna till:

  • Arbetsperiod anges genom att välja ett startdatum i kalendern och sen ange hur många dagar arbetet ska pågå (1-30 dagar, default 20).

  • Utöver de olika Syften som kan anges för ett ärende har vi lagt till möjligheten att välja "Annat". Väljer man "Annat" uppmanas man att beskriva detta mer i ett fritextfält.

  • På sidan "Kontaktuppgifter" har vi förtydligat vad det innebär att vara “Kontaktperson vid utsättning" och vi har tagit bort kravet att ange utsättningsadress. Den utsättningadress ni ser i ärendet har systemet räknat ut.

  • Privatpersoner kommer inte längre att kunna välja bort några ledningsägare från sitt ärende, det kommer att skickas till alla som har intresse- eller bevakningsområde där arbetet ska utföras. Det här var ett steg som flera tyckte var svårt och ibland blev det, så man valde bort alla istället för att skicka till alla. .

  • Möjligheten att ladda upp koordinater och filer har tagits bort för att förenkla och för att den användes så lite.

  • Benämningen på ärendet sätts av systemet med hjälp av den information som frågaren matat in i ärendet.

  • Vi har gjort om sidan “Nu är du klar”. Vi har förtydligat vad frågaren ska göra i Ledningskollen och utanför Ledningskollen innan man kan påbörja markarbetet.

Ingen påverkan för API eller ledningsägarmodul

Den nya versionen påverkar inte API eller ledningsägarmodulen. 

Vill du veta mer om version 6.2?

När version 6.2 är lanserad kommer det att finnas snabbmanual och ny instruktionsfilm som beskriver hur privatpersoner ska göra ärende. Vi håller också på att uppdatera övriga manualer. Håll koll på nyhetsflödet på ledningskollen.se. Har ni frågor kan ni kontakta Ledningskollens användarstöd på .

2019-06-27