Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Ett nytt ärende var tredje minut

Ledningskollen fortsätter att växa, såväl i antal ledningsägare som i mängd ärenden. 2016 skapades 176 623 ärenden, en ökning med sex procent jämfört med 2015.

– Det innebär att det i snitt skapas ett ärende var tredje minut, dygnet runt, året runt, säger Rita Hammarstedt, ansvarig för Ledningskollen på Post- och telestyrelsen.

Ledningsanvisning dominerar

Av de drygt 176 000 ärenden som skapades var 87 procent ledningsanvisningsärenden och 12 procent projekteringsärenden. Den resterande procenten var samhällsplanerings- eller samordningsärenden.

Det tillkom 82 nya ledningsägare under året, av vilka 39 var byanät. Näst största gruppen var kommuner eller kommunala bolag (23). Dessutom gick 12 stadsnät och 10 andra ledningsägare med i Ledningskollen under 2016.

Mobilanvändning fortsätter att öka

Antalet ärenden som skapades i mobilen ökade med 25 procent jämfört med 2015 då 4,7 procent av ärendena blev till på detta sätt. Som mest, under vecka 30, stod mobilskapade ärenden för 12 procent av totalen.

– Mobilanvändningen av Ledningskollen ökar hela tiden och det är kul att allt fler upptäcker denna möjlighet, säger Rita Hammarstedt.

Utbyggnadslagen och Ledningskollen

Ledningskollen har funktioner som underlättar för den som vill använda vissa av utbyggnadslagens rättigheter och skyldigheter. Under perioden 1 juli 2016, då lagen trädde i kraft, till 31 december 2016 har bredbandsutbyggare skapat 892 projekteringsärenden för att få information om nätinnehavares infrastruktur. Under samma tid har nätinnehavare skapat 149 samordningsärenden för att informera om planerade projekt.

Intressanta fakta

  • Ledningskollen har hittills använts av 230 000 personer.

  • Ungefär 90 procent av alla svar från ledningsägare skickas samma dag eller dagen efter. 

  • 52 av de drygt 880 ledningsägarna har integrerat sina egna system med Ledningskollen.

  • Det tog totalt cirka två år i arbetstid att skapa förra årets drygt 176 000 ärenden (beräknat på att det tar sex minuter att skapa ett ärende.)

2017-04-06