Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Geomatikk ändrar hanteringen av projekteringsärenden – säkrar upp samt tar betalt för vissa tjänster

Geomatikk, som hanterar Ledningskollenärenden för ett flertal ledningsägare, kommer från och med 14 april att börja ta betalt om man vill ha underlag för projekteringsärenden i annat format än pdf. Dessutom kommer leveransen av säkerhetsskäl inte längre att ske via e-post.

I Ledningskollen kan man skapa fyra typer av ärenden. Projekteringsärende är den näst vanligaste typen och används av den som behöver information om befintlig infrastruktur men inte ska utföra något markarbete i närtid, till exempel för planering av ett framtida markarbete eller projektering.

Geomatikks förändringar i hanteringen av projekteringsärenden sker efter att företagets kunder, ledningsägarna, beslutat att man vill ha det så.

Förändringarna innebär bland annat att:

  • andra format än pdf, så kallade vektorformat, kommer att kosta pengar för projekteringsärenden. Pdf kommer fortfarande att vara gratis.

  • säkerheten höjs genom att leveransen (dvs. filerna för svaret för ett projekteringsärende) hämtas via Geomatikks kundportal. På så sätt blir det enklare att säkerställa att endast behöriga personer får tillgång till informationen. Filerna kommer alltså inte längre att levereras via e-post.

Mer information om förändringarna finns på Geomatikks webbplats. ​​

Ledningskollen fortsatt kostnadsfri

Förändringarna som beskrivs ovan påverkar inte hur Ledningskollen fungerar. Att skapa och hantera ärenden i Ledningskollen har alltid varit och är fortfarande kostnadsfritt. 

2023-04-11