Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Kommuner kräver ärende i Ledningskollen för att ge grävtillstånd

– Genom att kräva ärende i Ledningskollen vet vi att de som ska gräva har kollat upp var ledningar finns, säger Emma Wikman på Skinnskattebergs kommun.

Det är inte bara ledningsägande kommunala verksamheter som VA, fjärrvärme och el som använder Ledningskollen. Flera svenska kommuner kräver att den som vill gräva i kommunal mark också gör ett ärende i Ledningskollen. 

“Vill försäkra oss om att den som ska gräva kollar”

Kungälvs kommun har en ruta i blanketten för grävtillstånd där sökande måste fylla i ett ärendenummer från Ledningskollen. 

Skärmdump av Kungälv kommuns blankett för grävtillstånd.

Skärmdump av Kungälv kommuns blankett för grävtillstånd.

– Det finns två huvudorsaker till att vi har kravet på ärendenummer, säger Filip Johansson, gatuingenjör på sektor Trafik, Gata, Park. Det första är att vi vill försäkra oss om att den som ska gräva kollar var det är möjligt att gräva innan man ansöker om grävtillstånd. Gör man inte det finns risken att man måste revidera sin ansökan och det kräver mer tid och resurser från oss. Det andra skälet är att vi vill minska antalet driftstopp i trafiken. Det tar tid att laga avgrävningar, konstaterar Filip.

Ber att få svaren

Emma Wikman är planeringsstrateg på Skinnskattebergs kommun på enheten för Teknik och service. Skinnskatteberg har ingen ruta för ärendenummer i grävtillståndsansökan utan ber istället den som ska gräva att skicka in de svar de fått på sitt ärende i Ledningskollen.

– Vi har haft problem med avgrävningar och slarv med återställning, säger Emma. Genom att begära in ärendet så vet vi att folk har koll och att de tänker sig för. Vi upplever att situationen blivit bättre sedan vi började ställa krav på att man använder Ledningskollen, säger hon.

Krav obligatoriskt även i framtiden

Uppsala är en tredje kommun med krav på ärende i Ledningskollen. Även i Uppsala finns en ruta i grävtillståndsansökan för ärendenummer från Ledningskollen.

Skärmdump av Uppsala kommuns blankett för grävtillstånd.

Skärmdump av Uppsala kommuns blankett för grävtillstånd.

– Vi har haft detta krav åtminstone sedan 2017 då jag började, säger Lina Berg, chef för enheten Trafik och Markupplåtelse. Vi vill att de som ska gräva har undersökt vad som finns i marken och att de tänkt till innan de ansöker om grävtillstånd. Naturligtvis vill vi också undvika avgrävningar. 

– Vi tycker det är jättebra att kräva att man gjort ett ärende i Ledningskollen. I dagsläget är ansökan en pdf och ärendenummer är ett obligatoriskt fält, men vi är på väg att byta till nytt system för ansökan och även där kommer ärendenummer att vara obligatoriskt, avslutar Lina Berg.

2023-08-30