Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Ledningsägare – så gör du era svar lättare att förstå

Vill du som ledningsägare göra det enklare för de som ska gräva att göra rätt? Här tipsar vi om två sätt som gör det enklare för de som ska gräva att förstå ledningsägarnas svar.

Tydlig och färglagd bakgrundskarta eller flygfoto

De kartor som ledningsägarna skickar kan i en del fall vara svårbegripliga för frågaren, alltså den som skapat ärendet. Kartorna kan likna ritningar och vara väldigt olika de kartor som frågaren tidigare kommit i kontakt med, till exempel då ärendet skapades i Ledningskollen.

Ett tips är därför att se över de kartor som skickas ut. Kan de förbättras genom färgläggning? Kan onödiga detaljer tas bort? Det kan dessutom vara en god idé att förutom kartan även skicka med en flygbild över området.

Inkludera arbetsområdet i kartan

Ett sätt för ledningsägare att ytterligare underlätta för den som ska gräva är att i sina kartunderlag även inkludera det arbetsområde som frågaren själv ritat in i Ledningskollen.

– Vi ser att svar som ser ut som exemplet nedan är enklare att förstå och vi hoppas att fler ledningsägare börjar skicka denna typ av underlag. Det finns också ett annat skäl för att ta med arbetsområdet i kartan. Om arbetsområdet är med kan den som ska gräva försäkra sig om att grävningen inte sker utanför markerat område, säger Jörgen Nordman, operativ projektledare för Ledningskollen.

I Ledningskollen finns inställningar där man som ledningsägare kan bestämma.

Kartunderlag från ledningsägare

Exempel på karta där arbetsområdet har markerats som ett avlångt, rosa område.

2015-04-01