Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Ledningskollen – en del av utbyggnadslagen

För drygt ett år sedan, 1 juli 2016, trädde utbyggnadslagen i kraft och samtidigt infördes nya funktioner i Ledningskollen så att tjänsten kunde användas för utnyttja lagens möjligheter. Sedan dess har nästan 2500 ärende som använder lagen skapats.

Lagen, vars fullständiga namn är “lag (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät”, syftar till att underlätta bredbandsutbyggnaden i Sverige. Lagen innebär att den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband med kapacitet på över 30 Mbit/s kan ha rätt till viss information om nätinnehavares befintliga fysiska infrastruktur och senare även begära tillträde till sådan infrastruktur. Den ger också bredbandsutbyggaren rätt att i vissa fall samordna sin utbyggnad med projekt som nätinnehavare genomför.

Få information om infrastruktur

Den som vill bygga bredband skapar en särskild sorts projekteringsärende i Ledningskollen för att begära information om nätinnehavares infrastruktur i det område man vill bygga. Under perioden juli 2016 till augusti 2017 skapades 2021 ärende av denna typ. 

– Med 15 månaders erfarenhet tycker jag att vi med fog kan säga att Ledningskollen verkar funka som verktyg för bredbandsutbyggare som vill få information om nätinnehavares infrastruktur, säger Jörgen Nordman, projektledare för Ledningskollen. Vi tittar hela tiden på hur Ledningskollen kan bli ännu bättre och vi har fått ett antal bra förslag som vi vill försöka få in i tjänsten.

Bevaka bygg- och anläggningsprojekt

Ledningskollen ger också bredbandsutbyggare möjligheter att bevaka vissa geografiska områden för samordningsmöjligheter. Genom att skapa så kallade bevakningsområden kan en bredbandsutbyggare få meddelanden från Ledningskollen när byggprojekt som är helt eller delvis finansierade med offentliga pengar planeras i det bevakade området. 

Även om man inte har skapat några bevakningsområden kan bredbandsutbyggare hitta planerade och pågående byggprojekt i Ledningskollens ärendekarta.

Läs mer om Ledningskollens möjligheter för bredbandsutbyggare.

Nätinnehavare har viktiga skyldigheter

Nätinnehavare ska enligt lagen på begäran lämna information om och ge tillträde till sin infrastruktur samt i vissa fall informera om planerade och pågående bygg- och anläggningsprojekt om dessa är helt eller delvis finansierade av offentliga pengar. 

Även i dessa fall har Ledningskollen funktioner som kan underlätta. 

Till exempel kan en nätinnehavare i Ledningskollen lägga in information om hur man vill ta emot begäran av information från bredbandsutbyggare. Dessutom är det enkelt att i Ledningskollen informera om planerade bygg- och anläggningsprojekt (se motsvarande funktion för bredbandsutbyggare i stycket “Bevaka bygg- och anläggningsprojekt” ovan). Sedan lagen trädde i kraft i juli förra året har 415 sådana projekt publicerats i Ledningskollen.

– Det är glädjande att att många av Ledningskollen ledningsägare som också är nätinnehavare har valt att använda Ledningskollen för att uppfylla sina skyldigheter enligt Utbyggnadslagen. Det förenklar för bredbandsutbyggare att kunna gå till ett ställe och se många nätinnehavares projekt och slippa leta på hundratals webbsidor, säger Jörgen Nordman.

Läs mer om Ledningskollens möjligheter för nätinnehavare.
Mer information om Utbyggnadslagen hittar du på Utbyggnadsportalen.

2017-09-28