Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Ökat antal ärenden i Ledningskollen under 2014 

Ledningskollen fortsätter att växa. Under förra året skapades 152 000 ärenden i systemet, en ökning med 14 procent jämfört med 2013

Porträtt av Rita Hammarstedt

– Användningen av Ledningskollen ökar hela tiden, vilket är ett tecken på att tjänsten skapar nytta och det är glädjande, säger projektledare Rita Hammarstedt.

Även antalet ledningsägare som är med i Ledningskollen ökar. Under 2014 ökade skaran med ledningsägare från 500 vid årsskiftet 2013/2014 till 646 ett år senare. Ökningen är stadig. Varje månad tillkommer 10-15 nya ledningsägare.

– Alla nationella ledningsägare är med sedan ett par år tillbaka. Många av de nya ledningägarna är fiberföreningar på landet.

Fler skapar konton 

En naturlig följd av att fler ledningsägare hänvisar till Ledningskollen är att fler personer skapar konton för att skapa ärenden. Under 2014 ökade användarantalet med 45 195 personer, drygt 36 procent, till 168 972. Av de nytillkomna är knappt 30 000 privatpersoner men det är proffsanvändarna (grävare, projektörer osv.) som gör flest ärenden. Av totalt 152 000 ärende så skapades drygt 124 000 av proffsanvändarna. 

Den vanligaste dagen för att skapa ärenden är måndagar – knappt 23 procent är skapade denna dag – medan lördag är den dag i veckan då Ledningskollen används minst.

Stor aktivitet i september 

Toppveckan för nya ärenden var vecka 37. Då skapades 4199 ärenden (2,8 procent av totalen). Minst antal ärende, 397 stycken, skapades föga förvånande under vecka 52.

– Vi såg också den vanliga svackan under veckorna 27-32 då många har semester. Här mer än halveras antalet ärenden jämfört med veckorna före och efter, säger Rita Hammarstedt.

3,5 procent av alla ärenden under förra året skapades i Ledningskollens mobilapplikation. Det är tydlig ökning från 2013 då andelen var 2,5 procent.

– Det är bra att mobilanvändningen ökar och vi hoppas att fler ska upptäcka denna möjlighet. Många privatpersoner har redan gjort det – vi ser en fördubbling av andelen mobilärenden på sommaren då många privatpersoner skapar ärenden, säger Rita.

Ledningsägare svarar snabbt 

Statistiken visar också att de allra flesta ledningsägare hanterar inkomna ärenden utan dröjsmål. 

– Fyra av fem svar skickas inom två dygn från det att ärendet skapats, avslutar Rita Hammarstedt.

Nedan: Andel svar per dygn från tidpunkten de skapades. Dygn 0 betecknar de första 24 timmarna efter skapandet.

Diagram över ledningsägarnas svarstider
2015-04-02