Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Ledningskollen fortsätter växa

I november 2018 passerade Ledningskollen 1000 deltagande ledningsägare, och tjänsten fortsätter stadigt att växa. Nu i april 2019 är antalet 1031.

Ledningskollen fortsätter att få fler ledningsägare, under 2018 tillkom 87 stycken, varav flera var kommunala ledningsägare.

– Det är glädjande med tanke på vi fortfarande saknar många i den kategorin, säger Jörgen Nordman, projektledare för Ledningskollen.

 

Tabell över nya ledningsägare

Antal ledningsägare i olika kategorier i januari 2019.

Att antalet ledningsägare passerade 1000 under förra året var inte den enda milstolpen; i maj skapades för första gången över 5 000 ärenden på en vecka. Totalt skapades 192 497 ärenden i systemet under året, en ökning med nästan tre procent jämfört med 2017. 87 procent av ärendena var ledningsanvisningsärenden och 18 procent skapades av privatpersoner. 

Precis som tidigare år besvarar ledningsägarna majoriteten av sina ärenden inom de svarstider de själva angett, nästan 60 procent svarar samma dag eller dagen efter det att frågan ställts. 

Ledningskollen är för både stora och små ledningsägare, tio ledningsägare fick fler än 10 000 ärenden och ungefär 400 fick färre än 100.

Något annat som sticker ut är den ökade användningen av Ledningskollen i mobilen - under 2018 skapades 17 procent fler ärenden jämfört med 2017. 

– Vi hoppas att den trenden håller i sig och att ännu fler upptäcker fördelarna med att kunna gå runt på grävområdet med telefonen i handen och rita i kartan, avslutar Jörgen Nordman. 

2019-04-16