Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Ny ärendekarta gör det enklare att samordna närliggande ärenden

Nu har vi lanserat den nya ärendekartan. Funktionen visar alla ärenden som en ledningsägare fått in, oavsett ärendetyp*, på en karta.

– Ärendekartan gör det mycket enklare att hitta ärenden som ligger geografiskt nära varandra. Då blir det lättare att till exempel samordna utsättningar för ett område, säger Sebastian Mueller, systemförvaltare för Ledningskollen.

Andra användningsområden kan vara att enklare samordna egna planerade arbeten med andras eller kontrollera att projektering gjorts innan ledningsanvisning begärs vid större projekt.  Dessutom kan ärendekartan vara ett bra hjälpmedel vid felsökning om man får en skada på en ledning. Då kan man kolla i kartan efter pågående arbeten i området, vilket kan underlätta i arbetet att hitta var skadan är.

Information med ett klick i kartan

Ärendekartan finns i dagsläget bara för ledningsägare och nås via toppmenyn när man är inloggad i Ledningskollen. Genom att klicka på ärenden i kartan får du upp övergripande information om ärendet. Ett klick på ärendenumret och du får upp all information om ärendet. 

Skärmdump från ärendekartan. Spalt med ärenden till vänster och karta med markerat ärende till höger.

Ärendena visas också i en lista och det går att filtrera på ärendetyp, skapat-datum, arbetsperiod och om man bara vill se ärenden man själv hanterar eller organisationens alla ärenden.

– Vi hoppas naturligtvis att ärendekartan ska vara till stor nytta för ledningsägarna och vi hoppas att de vill vara med och påverka utvecklingen genom att lämna feedback. Därför finns en särskild feedbackfunktion i menyn i ärendekartan, säger Sebastian Mueller.

* Den nya ärendekartan innehåller alla typer av ärenden utom de som handlar om Utbyggnadslagen. Dessa ärende finns i den gamla ärendekartan som kommer att finnas kvar parallellt med den nya.

2020-07-01