Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Ny funktionalitet underlättar grävsamordning 

Snart kan fler använda Ledningskollen.se för att hitta möjligheter till grävsamordning. Det kan sänka samhällets kostnader för utbyggnad av bland annat bredband.

Senare i höst lanseras den nya versionen av Ledningskollen.se, version 4.0, med flera nyheter och förbättringar. Den kanske största nyheten är att även de som inte äger eller förvaltar ledningar kan ta emot ärenden. Det kan till exempel handla om blivande byanät men också om personer inom kommuner som arbetar med tillståndsgivning och infrastruktursamordning. Version 4.0 är första steget att realisera de åtgärder som Post- och telestyrelsen 2013 föreslog till regeringen på frågan hur Ledningskollen.se kan användas för att minska kostnaderna vid bredbandsutbyggnad.

Byanät och samordnare 

Ett blivande byanät som ska gräva ner fiberkabel men ännu inte påbörjat arbetet kan lägga in bevakningsområden i Ledningskollen.se och sen få information när någon vill gräva i det aktuella området. Därefter kan man kontakta den andra parten och se om intresse finns för samarbete. Kommuner är också bra exempel på användare av den nya funktionaliteten. En kommunal bredbandssamordnare kan aktivt söka pågående eller planerade markarbeten i områden där marknaden inte förmått att bygga ut fiber. Bredbandssamordnaren kan sen förmedla samordningsmöjligheter till olika bredbandsaktörer för att på så sätt underlätta bredbandsutbyggnaden genom minskade kostnader.

I version 4.0 ges också ledningsägare möjlighet att mycket precist ange inom vilka områden man vill ha förfrågningar om samordning. I dagsläget kan en ledningsägare ange områden på kommunnivå och får sedan alla samordningsärenden i den kommunen, även om ledningsägarens intresse bara gäller en kort sträcka. 

Utöver ovanstående innebär version 4.0 att ledningsägare ännu bättre kan skräddarsy Ledningskollen.se för att passa den egna verksamheten. Dessutom görs en del interna förändringar som ska göra tjänsten snabbare för användarna. Mer information kommer att publiceras under oktober på www.ledningskollen.se.

2014-10-15