Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

jul
01

Nya funktioner i Ledningskollen underlättar för nätinnehavare och bredbandsutbyggare

Den 1 juli, när lag (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät ("Utbyggnadslagen") trädde i kraft uppdaterades Ledningskollen med ny funktionalitet. 

Syftet med lagen är att göra bredbandsutbyggnad billigare. Lagen innebär att den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband med kapacitet på över 30 Mbit/s kan ha rätt till viss information om nätinnehavares befintliga fysiska infrastruktur och senare även begära tillträde till sådan infrastruktur. Den ger också bredbandsutbyggaren rätt att i vissa fall samordna sin utbyggnad med andra. 

Ledningskollen är en del av den informationstjänst som tillhandahålls av PTS och har fått funktioner för både bredbandsutbyggare och nätinnehavare.

Läs mer om de nya funktionerna i nyheten om version 5.2