Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Nya ledningsägare nöjda med Ledningskollen

Ledningskollens användarstöd svarar snabbt och ger bra hjälp. Det är två av resultaten av den senaste enkäten till nya ledningsägare som gav 104 svar.

– I förra enkäten fick användarstöd låga betyg inom några områden och vi har sedan dess gjort en del förändringar. Det syns i den senaste undersökningen, då användarstöd fått mycket bättre resultat. Det är så feedback ska fungera, säger projektledaren Jörgen Nordman.

Ledningskollen skickar varje år en enkät till nya ledningsägare för att få en bild av hur de upplever tjänsten och hur svårt eller enkelt det var att gå med i Ledningskollen. Den senaste enkäten genomfördes i december och januari och gav 104 svar. De största grupperna bland de svarande var byanät (46 st) och kommuner (23 st).

Användarstöd upplevs bättre

På frågan om användarstöd svarar snabbt på frågor svarade 86,4% att de håller helt eller delvis med, vilket är en ökning med drygt 27 procentenheter. Enkätresultatet visar också att kvaliteten i svaren från användarstöd upplevs som bättre. På frågan om svaren som användarstöd ger hjälper svarade 87,1 procent att de håller helt eller delvis med. En tydlig ökning från 52,9 procent.

– Det är verkligen roligt att vi lyckats förbättra oss så mycket! Efter den förra enkäten analyserade vi resultaten noga och gjorde också telefonintervjuer för att bättre förstå hur vi kunde bli bättre och sedan gjorde vi vissa förändringar, bland annat processen för introduktionen av nya ledningsägare och formuleringar i standardsvar, säger Jörgen Nordman.

Mycket har blivit bättre men...

Det är genomgående förbättrade resultat i enkäten – till exempel så ökande andelen ledningsägare som upplever att Ledningskollen ger en känsla av trygghet med drygt fem procentenheter till 84,2 procent och de som tycker att det är lätt eller mycket lätt att besvara ärenden ökade med nio procentenheter till 73,1 procent.

Ett tjugotal respondenter lämnade också kommentarer kring hur det var att gå med i Ledningskollen och hur man upplever Ledningskollen i allmänhet i enkätens två fritextfrågor. Ett par respondenter lyfte att det fortfarande finns möjlighet att förbättra/förenkla processen när man går med. Andra kom med förslag på förbättringar i hur Ledningskollen fungerar.

– Fritextsvaren är alltid intressanta att läsa. Vi kommer att ta kontakta en del av de som svarat för att fördjupa dialogen kring vad som kan förbättras, säger Jörgen Nordman.

2017-06-21