Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Nytt samverkansavtal för Ledningskollen klart

Ledningskollens finansiering fram till år 2020 är klar. Post- och telestyrelsen, Svenska kraftnät och Trafikverket har skrivit på ett nytt avtal.

Post- och telestyrelsens, Trafikverkets och Svenska kraftnäts logotyper.

Det nya avtalet, som skrevs på i december, gäller från 1 januari 2017 till 31 december 2019 och innebär att de tre parterna tillsammans finansierar drift, förvaltning och utveckling av Ledningskollen. De tre parterna har tillsammans finansierat tjänsten sedan 2011. 

 
Både myndigheterna PTS och Trafikverket, liksom affärsverket Svenska kraftnät, har uppgifter som bland annat innebär att de ska verka inom sina respektive sakområden för att landets infrastruktur ska bli mer robust och tillgänglig. PTS kommer att fortsätta att vara den part som är systemägare samt projektleder vidareutveckling av Ledningskollen. Förutom att delfinansiera så sitter Trafikverket och Svenska kraftnät med i Ledningskollens styrgrupp. Läs mer om projektorganisationen.

2017-04-06