Ledningskollen stängd fredag 25 maj kl 15.00 till lördag 26 maj kl 17.00

Under perioden 25 maj kl 15.00 t.o.m. 26 maj kl 17.00 kommer Ledningskollen att vara stängd då vi genomför arkivering av äldre ärenden.

Arkivering av ärenden görs 24 månader efter det datum då markarbetena i ärendet planerats vara klara. Vid arkivering flyttas ärendet ut från Ledningskollen och viss information såsom personuppgifter tas bort från ärendet. Ärendet lagras därefter i arkivet, som enbart är åtkomligt av Ledningskollens personal, ytterligare en tid.

Efter att denna inledande arkivering genomförts 25-26 maj kommer Ledningskollen att börja arkivera ärenden löpande, en gång per dygn. Fortsättningsvis kommer användare som har skapat ärenden som ska arkiveras att få avisering via e-post en månad i förväg.

Kakor på Ledningskollen

Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder så kallade kakor för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Mer information om kakorna. Klicka på Jag godkänner kakor för att tillåta kakor.

Jag godkänner kakor

Nytt samverkansavtal för Ledningskollen klart

Ledningskollens finansiering fram till år 2020 är klar. Post- och telestyrelsen, Svenska kraftnät och Trafikverket har skrivit på ett nytt avtal.

Post- och telestyrelsens, Trafikverkets och Svenska kraftnäts logotyper.

Det nya avtalet, som skrevs på i december, gäller från 1 januari 2017 till 31 december 2019 och innebär att de tre parterna tillsammans finansierar drift, förvaltning och utveckling av Ledningskollen. De tre parterna har tillsammans finansierat tjänsten sedan 2011. 

 
Både myndigheterna PTS och Trafikverket, liksom affärsverket Svenska kraftnät, har uppgifter som bland annat innebär att de ska verka inom sina respektive sakområden för att landets infrastruktur ska bli mer robust och tillgänglig. PTS kommer att fortsätta att vara den part som är systemägare samt projektleder vidareutveckling av Ledningskollen. Förutom att delfinansiera så sitter Trafikverket och Svenska kraftnät med i Ledningskollens styrgrupp. Läs mer om projektorganisationen.

2017-04-06

Ledningskollen drivs av Post- och telestyrelsen (PTS) och finansieras av PTS, Trafikverket och Svenska kraftnätOm ossIn EnglishOm kakor