Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Referensgrupp hjälper Ledningskollen att utvecklas 

– Genom att vara med i referensgruppen kan vi bidra till att göra Ledningskollen ännu lättare att använda för alla, säger Jessica Fernström, samordnare för Ledningskollen på Fortum.

Personer runt ett konferensbord

Referensgruppen håller möte

Ledningskollen har i dag drygt 150 000 användare, varav cirka 4 000 arbetar hos olika ledningsägare. Det stora intresset för tjänsten innebär också många krav och önskemål, som i sin tur skapar frågor för de som arbetar med att driva och utveckla Ledningskollen: Vilken ny funktionalitet ska vi utveckla först? Kan kartorna bli enklare att använda? Hur hanteras akuta förfrågningar om ledningsanvisning? Och så vidare.

Sedan starten har det varit viktigt för Ledningskollen att utvecklas i samarbete med användarna och därför finns en referensgrupp. Medlemmarna i gruppen kommer från ett dussintal olika organisationer och träffas på heldagsmöten tre, fyra gånger om året. 

Porträttbild på Rita Hammarstedt

– Referensgruppen är mycket viktig, säger Rita Hammarstedt, projektledare för Ledningskollen.se. Många av medlemmarna arbetar med ledningsfrågor varje dag och det är mycket värt att vi kan testa och bolla nya idéer med dem.

Tillsammans för en bättre tjänst 

Jessica Fernström arbetar på Fortum som funnits med i gruppen sedan 2011. Hon tycker att referensgruppen är ett bra forum där alla vill åt samma håll – skapa en ännu bättre tjänst.

– Vi är med för att kunna påverka. Vi vill alltid göra det lättare för att både frågare och ledningsägare att använda Ledningskollen. Framförallt är det bra om det är enkelt för frågare eftersom många av dem använder tjänsten för första gången. Vi ledningsägare gör ju det varje dag, konstaterar Jessica.

Hon lyfter också fram referensgruppens möten som tillfällen att skapa samsyn.

Porträttbild på Jessica Fernström

– Vi ledningsägare träffar inte varandra så ofta annars och när gruppen träffas kan vi stämma av olika saker. Det kan till exempel handla om vad vi säger till kunderna och på vis se till att vi inte förvirrar genom att ge olika budskap, säger Jessica Fernström.

Referensgruppens medlemmarGruppen består av i dag representanter för Ledningskollen samt ComHem, E.On, Fortum, Skanova, Stokab, Svenska kraftnät, Svenska Stadsnätsföreningen, TDC, Tele2, Telenor, Trafikverket och Vattenfall.

– Vi överväger att skapa fler forum för att få mer feedback från andra typer av användare, till exempel frågare och systemintegratörer, säger Rita Hammarstedt. Vi tar gärna emot förslag på hur sådana forum skulle kunna se ut och vem som vill vara med. Kontakta mig på , avslutar hon.

2014-12-10