Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Vem betalar för Ledningskollen.se? 

För de som ska gräva och ledningsägare är Ledningskollen.se gratis men vem betalar, styr och utvecklar tjänsten? Det korta svaret: Staten.

Ledningskollen.se startades 2009, då som ett pilotprojekt i Uppsala län, för att minska antalet grävskador. Finansiär och ägare var den statliga myndigheten Post- och telestyrelsen. Projektet visade sig vara framgångsrikt och i slutet av 2010 lanserades tjänsten över hela landet. Året efter gick Trafikverket och det statliga affärsverket Svenska Kraftnät in som medfinanisiärer och dessa tre aktörer är fortfarande i dag de som betalar för Ledningskollen.se.

Vem styr? 

Post- och telestyrelsen, PTS, är projektledare för Ledningskollen.se och den som håller i trådarna när det gäller drift och utveckling. Till sin hjälp har myndigheten en styrgrupp med deltagare från medfinansiärerna Svenska Kraftnät och Trafikverket samt Sveriges kommuner och landsting och Bredbandsforum.

Det finns även en referensgrupp som hjälper till att genom att ge feedback från användare samt sprida information och ge lokal förankring. Referensengruppen består av representanter från Ledningskollen.se samt Com Hem, E.On, Fortum, Skanova, Stokab, Svenska kraftnät, TDC, Tele 2, Telenor, Trafikverket och Vattenfall.

Vem levererar? 

Drift, förvaltning och utveckling sköts av Decerno AB på uppdrag av PTS. Företaget sköter också det användarstöd som nås på

 

2014-10-15