Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

“Borde vara självklart för VA att vara med i Ledningskollen”

Sydvatten producerar och levererar vatten till nästan en miljon skåningar. Företaget skyddar sedan länge sina ledningar med hjälp av Ledningskollen och ser tjänsten som en viktig del av sitt säkerhetsarbete.

– Det skulle vara allvarligt om en av våra huvudledningar skadas, säger säkerhets- och kvalitetschefen Stefan Johnsson.

Sydvatten är en av Sveriges största dricksvattenproducenter och ägs av 17 kommuner i västra Skåne. Företaget äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten. Det dricksvatten företaget producerar tas från sjön Bolmen som ligger i Småland och Vombsjön som ligger i Skåne.

På Sydvatten är säkerhet alltid i fokus. På säkerhets- och kvalitetsavdelningen arbetar några personer med särskilt fokus på säkerhetsfrågor med alltifrån skalskydd och brandskydd till informationssäkerhet. Frågor från Ledningskollen kommer till en person på Sydvatten som har huvudansvaret och som sedan fördelar frågor till andra personer som ansvarar för specifika geografiska områden.

Porträttfoto av Stefan Johnsson

– Antalet ärenden har ökat så vi har nu en person som enbart arbetar med Ledningskollen. På produktionsanläggningarna strävar vi efter att ha egna utsättare, och när det sker markarbeten nära våra ledningar har vi egen personal på plats för att kontrollera att ledningarna inte skadas, säger Stefan Johnsson.

Ledningskollen och informationssäkerhet

Ledningskollen används naturligtvis av Sydvatten för att öka den fysiska säkerheten för ledningarna men tjänsten är också en del av företagets arbete med informationssäkerhet. Information om ledningsnätet får inte hamna i orätta händer samtidigt som det finns ett behov av att dela information, till exempel till de som ska gräva. Här fyller Ledningskollen och den extra programvaran Ledningsägarmodulen* (som erbjuds kostnadsfritt av Ledningskollen) en viktig funktion.

– Informationen om var våra ledningar ligger finns i våra system, inte någon annanstans. Med Ledningskollen får vi reda på om någon ska gräva i närheten av våra ledningar men behöver inte dela ut mer information om ledningarnas läge än nödvändigt. Det är helt klockren lösning, säger Stefan Johnsson.

– Det borde vara självklart för VA-organisationer att vara med i Ledningskollen. Jag tycker det är svårt att motivera varför en ledningsägare inte ska vara med. Särskilt om man använder Ledningsägarmodulen.

Djup ingen garanti

Ibland framförs argumentet att VA-organisationer inte behöver vara med i Ledningskollen och skydda sitt nät eftersom ledningarna ligger så djupt att de är säkra. Det är ett argument som känns tveksamt, säger Stefan Johnsson.

– Jag har varit med när en vattenledning med 600 millimeters diameter grävdes sönder av en traktorgrävare på 1,7 meters djup, vilket innebar ett allvarligt avbrott i en av huvudledningarna till en kommun. Det vill jag inte vara med om igen, säger han, och med Ledningskollen minskar den risken väsentligt.

* Ledningsägarmodulen är en gratis programvara som automatiskt sorterar bort ärenden som din organisation fått via Ledningskollen men som ligger långt ifrån era ledningar. Läs mer om Ledningsägarmodulen.

2022-05-12