Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

"Ledningskollen löser ett behov i samhället"

I början av 2019 tog Sebastian Mueller över rollen som Ledningskollens systemförvaltare. Vi tyckte att det var hög tid att ställa några frågor till honom om Ledningskollen och hans roll för tjänsten.

Vem är Sebastian Mueller?

Porträttbild på Sebastian Mueller

– Jag är en systemvetare från Göteborgs universitet med en gedigen IT-bakgrund hos flera svenska myndigheter. Tidigare har jag arbetat med integrationssystem såsom MQ och SHS. Det har gett mig insyn i hur en verksamhet konsumerar information och hur viktigt det är att ha tillgång till rätt sorts information i rätt format.

Hur länge har du varit systemförvaltare för Ledningskollen?

– Jag har varit systemförvaltare för Ledningskollen sedan januari 2019.

Vad innebär ditt jobb som systemförvaltare för Ledningskollen?

– Som systemförvaltare ansvarar jag för att den dagliga driften, underhållet och utvecklingen av systemet fortskrider enligt plan. I mitt ansvar ingår även att se till att systemet är dokumenterat i form av specifikationer, planer och att budgeten är säkrad. Det innebär inte att jag alltid gör jobbet själv men jag måste se till att jag har tillgång till de specialister och det stöd som krävs för att lösa uppgiften.

Vad är det roligaste med arbeta med Ledningskollen?

– Blandningen av teknik och användarbehov. Ledningskollen ska vara en bra tjänst som de allra flesta ska kunna använda. Det gäller att hänga med i den tekniska utvecklingen samtidigt som tjänsten ska vara fokuserad på den som ska använda tjänsten. Det är både ledningsägare och frågare som ska mötas för att hjälpa varandra.

Vilka utmaningar har Ledningskollen?

– Ledningskollen löser ett behov i samhället. Det är osannolikt att någon vill drabbas av en avgrävd ledning, oberoende om man är en ledningsägare, grävare eller slutkund. En avgrävd ledning medför kostnader som kan undvikas genom att använda Ledningskollen. En utmaning är att få ut information om att Ledningskollen är en kostnadsfri tjänst som hjälper till att undvika avgrävningar med bl.a. ekonomiska och störande påföljder. Tjänsten är kostnadsfri att använda och att ansluta sig till, samt att fortsätta vara ansluten till, som ledningsägare. Vi som förvaltar Ledningskollen arbetar med informationsåtgärder för att bemöta denna utmaning.

Hur ser Ledningskollen ut om fem år?

– Förhoppningsvis är Ledningskollen en så pass etablerad tjänst i samhället att den är lika självklar vid grävning som att kolla busstidtabellen innan man går till hållplatsen. Alla ledningsägare ska tycka att det är helt naturligt att gå med i Ledningskollen. En annan intressant utveckling är Ledningskollens API. Får vi en varaktig utvecklingstakt och innovativa projekt så är jag mycket nyfiken på vad resultatet kan bli om några år.

2020-03-24