Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Trygghet och minskad administration avgör för Skanova 

Sveriges största ledningsägare, Skanova, gick med i Ledningskollen.se för att ingen skulle missa att kontakta dem. Man fick minskad administration som bonus.

Telias nätbolag Skanova är en jätte när det gäller kablar i mark och sjö. Företagets kablar skulle räcka 33 varv runt jorden och arbetet med att undvika avgrävningar är en utmaning. För några år sedan, före Ledningskollen.se, var utmaningen ännu större.

Rolf Åslund

– Någon räknade ut att i till exempel Malmö var den som skulle gräva tvungen att ringa 22 olika ledningsägare för att få utsättning. Det var ohållbart! Vi hade bevis för att vissa missade att ringa oss med skador som följd, säger Rolf Åslund, verksamhetsansvarig för Skanovas kabelutsättning.

Så när Ledningskollen.se startades var Skanova med från start.

– Vi ville vara säkra på att få frågor om våra kablar från de som skulle gräva, förklarar Rolf. Elkablar var grävarna mer medvetna om – de ville man verkligen inte klippa av. Det var inte lika viktigt med telekablarna, fortsätter han.

Synliga effekter 

Nu, snart fyra år efter att Ledningskollen.se blev tillgänglig i hela Sverige, märker Skanova effekterna: Företaget får många förfrågningar, precis som man ville, medan antalet avgrävningarna verkar minska.

– Kurvan för antalet kabelskador är på väg nedåt samtidigt som antalet frågor om var våra kablar finns inte minskar. I dagsläget hanterar vi cirka 140 000 ärenden om året, säger Rolf.

Trots ökat antal förfrågningar så har Ledningskollen.se inneburit minskad administration för Skanova. Till stor del beror det på att ärenden görs via dator nu och inte över telefon.

Anders Löfström

– Ingen hos oss behöver knappa in ärendet. Det gör ju frågaren själv, konstaterar Anders Löfström som är nätinformationsansvarig på Skanova. Det betyder också att ärendena blir mer korrekta eftersom man slipper steget där en person på Skanova via telefon ska tolka var frågaren vill gräva. 

En annan bonuseffekt av Ledningskollen.se är att Skanova får möjlighet att förbättra sin dokumentation. Vid en fråga via Ledningskollen.se upptäckte Skanova att en del av företagets sjökablar inte var inritade ute i vattnet på företagets kartor.
 
– Vissa kablar var bara inritade under mark och till den plats där de lämnade land. Frågan uppmärksammades oss på detta och var början på ett systematiskt förbättringsarbete att dokumentera våra sjökablar på ett bättre sätt, säger Anders Löfström.

Fakta Skanova 

Ledningsägarmodul: Ja
Ärenden/år: Ca 140 000
Utsättningar/år: Ca 70 000
Kundtjänst: Geomatikk