Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Ledningskollen Mobil 

För att öka möjligheterna att använda Ledningskollen fick PTS under 2011 ett uppdrag av regeringen att ta fram en version av Ledningskollen anpassad för att köras från smarta telefoner. I slutet av 2012 smög vi i igång Ledningskollen mobil för att få lite feedback från faktisk användning. Vi har nu arbetat in dessa synpunkter och släpper nu Ledningskollen mobil "på riktigt". 

Vi har samlat all information om Ledningskollen mobil på sidan https://www.ledningskollen.se/mobil 

Funkar det för alla telefoner? 

VI har valt att bygga en mobil webbsida och inte en app. Vi har byggt Ledningskollen web för att funka för Iphones och för mobiler med Android och vi har testar på många olika telefoner, operativsystemsversioner och webbläsare. I manualen finns en tabell där ser du vilka och om det finns något speciellt att tänka på. Saknas den telefon du har är vi ändå väldigt tacksamma om du provar. Hör gärna av dig till mobil@ledningskollen.se med dina synpunkter,

Vad kan man göra i Ledningskollen mobil? 

I Ledningskollen Mobil kan man skapa konto, logga in och sen skapa och hantera ärenden, dock endast av typen Ledningsanvisning. Sätter att göra detta är anpassat utifrån de smarta telefonernas egenskaper (till exempel pekskärm, liten skärm, inbyggd gps). Nedan ges några korta kommentarer för de olika funktionerna:

  • Skapa konto och logga in. Sidorna har anpassats för att funka både från dator och i en mobil enhet. Ledningskollen känner automatsikt av vilken enhet som användaren har och väljer den version som är mest lämplig.

  • Göra ett ärende. Det är främst när det gäller inmatning av den geografiska informationen som det skiljer sig från Ledningskollen web. För närvarande kan man skapa polygoner eller linjesträckning. Man kan använda GPS för att "gå" sitt arbetsområde. I övrigt har alla vyer anpassats för att kunna hanteras i de mobila enheterna

  • Visa och hantera ärenden. Man kan bara se ärenden av typen ledningsanvisning. För varje ärende finns en text och en färgkodning som anger status på ärendet.

  • Bekräfta svar från ledningsägare. I ärendevyn finns en länk till respektive ledningsägares svar där frågaren ska bekräfta svar.

  • Makulera ärende. Funktionen fungerar precis som i Ledningskollen web.

Kommer Ledningskollen att fortsätta fungera som vanligt på min dator? 

Ja, Ledningskollen mobil är ett komplement till Ledningskollen web. Om du redan har ett konto kommer detta att fungera både i Ledningskollen web och Ledningskollen mobil.. 

I samband med lanseringen av Ledningskollen mobil gjordes några generella förändringar. 

Hantering av Ledningsägarnas svar i ett ärende. Den som skapat ett ärende i Ledningskollen ska bekräfta att man fått svar från berörda ledningsägare. Fram till nu har detta gjorts för alla ledningsägare på en gång. Nu ändras detta så att det görs individuellt för varje ledningsägare. I samband med detta kommer frågaren även att få kvittera att man tagit del av villkoren för ledningsägarens svar.

Layout och hantering har förändrats och förenklats..

Hur påverkas vi som är ledningsägare? 

I ärendet kommer ledningsägare att se att ärendet är skapat i Ledningskollen mobil. Har man ledningsägarmodul kan man lägga till en extra buffert för ärenden som skapats i Ledningskollen mobil. 

I samband med driftsättning av Ledningskollen mobil införs också möjlighet för ledningsägare att länka in egna villkor rörande informationsdelning eller grävarbeten i Ledningskollen. Villkoren/informationen kommer frågaren att bekräfta i samband med att svaret bekräftas.

Den 19 december skickas ett mail ut till alla som är ledningsägare admin med en sammanfattning av det viktigaste för ledningsägare.