Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Vad är Ledningskollen år 2019?

Frågan ställdes nyligen till Ledningskollens styrgrupp och referensgrupp som fick komma med förslag, idéer och visioner om hur tjänsten kan fungera om tre år.

Utveckling av Ledningskollen sker kontinuerligt men ibland kan det vara bra att lyfta blicken och se lite längre framåt. På möten i november fick styrgruppen och referensgruppen (med representanter från ett antal ledningsägare) ge sin syn på hur Ledningskollen skulle kunna te sig inom en snar framtid.

– De här båda övningarna ger Ledningskollens projektgrupp viktig input kring framtiden; hur ser Ledningskollens omvärld ut om tre år och vad vill vi att Ledningskollen ska vara då? Genom att göra detta både med styr- och referensgrupp får vi ett mycket brett perspektiv på dessa frågor, säger Ledningskollens projektledare Jörgen Nordman.

Tavla med notislappar

Delar av resultatet av övningarna.

Idéerna täckte ett brett spektrum av ämnen från hur vi kan fortsätta att förenkla för privatpersoner till anpassningar för ökad mobilanvändning, finansiering av tjänsten, lagkrav på användning av Ledningskollen och hur vi kan lägga koppla ihop Ledningskollen med andra IT-system.

– Analys och prioritering av förslagen pågår och flera saker kommer att gå rakt in i verksamhetsplaneringen för 2017, avslutar Jörgen.

Ledningskollens styrgrupp träffas 3-4 gånger per år och består av representanter från de tre finansiärerna PTS, Trafikverket och Svenska Kraftnät, samt av representanter från SKL och Bredbandsforum. 

Ledningskollens referensgrupp träffas regelbundet och består av representanter för Com Hem, E.ON, Fortum, Göteborgs stad, Ledningskollen, Skanova, Stokab, Svenska kraftnät, Sveriges kommuner och landsting, Svenska Stadsnätsföreningen, TDC, Tele 2, Telenor, Trafikverket och Vattenfall.

Tillbaka till nyhetsbrevet

2016-12-02