Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

“Varje byanät ska inte behöva uppfinna hjulet” 

Vad kostar ett bredbandsnät? Markavtal? Hur förvaltar man bäst sitt nät? Frågorna är många för alla de byanät som bygger bredband runt om i Sverige. För att underlätta för byanäten finns nu initiativet Byanätsforum och vi ringde upp projektledaren Anna Wibom för att få reda på mer.

Anna Wibom

Vad är Byanätsforum? 

– Vi finns till för att sänka tröskeln för lokala fiberföreningar som vill bygga bredband. Staten delar ut miljarder i bredbandsstöd men samtidigt har det varit svårt för byanäten att hitta information. Varje byanät har fått uppfinna hjulet på nytt. Så ska det inte vara och därför finns vi. Vår ambition är att göra det lätt att hitta den information som behövs för att bygga och förvalta ett nät. Byanätsforum “föddes” i april 2015 och är en del av regeringens Bredbandsforum.

Hur hjälper ni byanäten? 

– Vi har flera olika ben i verksamheten: På vår webbplats beskriver vi bland annat “Byanätsprocessen”; från det att man sonderar intresset till att man slutligen förvaltar sitt nät. För varje steg ger vi råd om vad man bör tänka på. Det går också bra att ställa frågor till oss om allt som gäller bredbandsutbyggnaden på landsbygden via Facebook, e-post eller telefon.

– Vi har ett nyhetsbrev som skickas varannan månad och så arbetar vi med att utreda frågor som byanäten behöver bättre svar på. Just nu utreder vi till exempel frågan “Vad kostar ett byanät?” för hjälpa blivande byanät att räkna ut en ungefärlig kostnad och på så sätt få ett underlag för att sondera intresset. Vi håller även på med att ta fram underlag kring vilka frågor som byanät måste hantera när de kommer till förvaltningsfasen av nätet, en fråga som blir allt mer aktuell.

Varför bör ett byanät delta i Byanätsforum? 

– Tre viktiga skäl: 1. För att det är lätt att hitta relevant information hos oss. 2. Via Byanätsforum är det enkelt att komma i kontakt med andra byanät, aktörer på marknaden och de myndigheter som är involverade i bredbandsutbyggningen. 3. Du kan ställa frågor och få svar.

Hur arbetar ni med Ledningskollen? 

– Ledningskollen har med många byanät idag och är ett viktigt verktyg för att bygga och förvalta ett nät på ett effektivt och säkert sätt. Därför är det också krav på att använda Ledningskollen om man får bidrag för att bygga sitt byanät. Byanäten ska använda Ledningskollen i flera syften:

1. För att informera andra att man ska bygga ett nät samt hitta samordningsmöjligheter,

2. hitta befintlig infrastruktur när man planerar nätet,

3. begära ledningsanvisning i samband med grävning för att undvika grävskador samt

4. gå med som ledningsägare för att skydda det färdiga nätet mot skador.

– Vi har också regelbundna kontakter med Ledningskollen och har möjlighet att komma med feedback och önskemål kring hur tjänsten utvecklas, säger Anna Wibom.

 – Förutom Ledningskollen så rekommenderar vi också byanäten att använda andra e-tjänster som PTS erbjuder, som till exempel Bredbandskartan.