Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

"Använd Ledningskollen för att uppfylla krav som finns i Utbyggnadslagen"

Uppmaningen till landets kommuner kommer från Per Henningsson, förbundsjurist på SKL.

– Ledningskollen är en bra lösning som uppfyller många av kraven i lagen, säger Per.

Den 1 juli i år trädde Utbyggnadslagen i kraft. Syftet är att främja bredbandsutbyggandet genom att göra det enklare för den som vill bygga bredband att hitta existerande infrastruktur, till exempel tomrör, att lägga fiberkabel i. Dessutom ska lagen underlätta samordnade grävprojekt.

I dag står byggkostnader för 85 procent av kostnaden för nytt bredband. Genom att minska dessa kostnader kan den totala kostnaden för bredbandsutbyggnaden minska.

Krav på information

Lagen innehåller flera krav och som offentligt finansierade verksamheter omfattas kommunerna av alla krav.

Två grundläggande krav är att:

  1. En nätinnehavare på begäran av en bredbandsutbyggare ska lämna information om: Var man har sin infrastruktur, vilken typ av infrastruktur det handlar om och vad den används till samt kontaktuppgifter till nätinnehavaren. Tycker bredbandsutbyggaren att infrastrukturen passar för det aktuella bredbandsprojektet har man rätt att begära tillträde.

  2. En nätinnehavare ska underlätta samordning genom att informera om planerade bygg- och anläggningsprojekt. (Läs exakta lagtexter längst ner på sidan.)

Informationen som lagen kräver kan med fördel publiceras elektroniskt och här lyfter SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, fram Ledningskollen som ett utmärkt verktyg.

Per Henningsson, SKL

– Genom att använda Ledningskollen underlättar kommunerna för bredbandsutbyggarna genom att all information finns på ett och samma ställe. Med samlad information blir det lättare att uppfylla lagstiftningens mål, att minska kostnaderna för utbyggnad av bredbandsnät, förklarar Per Henningsson.

Dessutom får kommunen andra nyttor, menar Per.

– Det finns flera andra möjligheter i Ledningskollen, till exempel möjligheten att lägga in information om sina nät och därmed få alla förfrågningar om ledningsanvisning på ett systematiserat sätt. Mot den bakgrunden ser jag inga skäl för en kommun att bygga egna system för att uppfylla lagens krav, säger han.

Inriktning mot samordning

Ledningskollens tjänster har under ett par års tid fått större fokus på just samordningsmöjligheter, berättar Ledningkollens projektledare Jörgen Nordman.

– Mycket av det vi byggt in i Ledningskollen sedan 2013 ligger i linje med kraven i den nya Utbyggnadslagen. Nu arbetar vi med uppdatera tjänsterna så att de ännu bättre uppfyller lagens syfte, säger han.

Lagtexter

Krav grundläggande info om nätinnehavarens infrastruktur:

Utdrag ur 4 Kap 2§:

En nätinnehavare ska på begäran av en bredbandsutbyggare lämna information om

  1. den fysiska infrastrukturens lokalisering och sträckning,

  2. typ av infrastruktur och nuvarande användning, och 

  3. kontaktuppgifter som behövs för att bredbandsutbyggaren ska kunna lämna en begäran om tillträde till nätinnehavaren.

Krav på samordning av bygg- och anläggningsprojekt:

Utdrag ur 4 Kap 4§:

En nätinnehavare som omfattas av 3 kap. 1 § ska göra följande information tillgänglig genom informationstjänsten för utbyggnad av bredbandsnät eller någon annan elektronisk tjänst: 

1. det planerade eller pågående bygg- eller anläggningsprojektets lokalisering och typ, 

2. berörda delar av nätet, 

3. beräknat datum för inledning av projektet och den tid projektet kan beräknas pågå, och 

4. kontaktuppgifter till nätinnehavaren. 

Hela lagtexten (öppnas i nytt fönster)