Frågor om svar från ledningsägare

Har du frågor om svar som du fått av en ledningsägare? Kontakta ledningsägare via de kontaktuppgifter som finns i ärendet.

Så här hittar du kontaktuppgifterna

Logga in i Ledningskollen med ditt användarnamn och lösenord. Klicka sedan på ditt ärendenummer. Du kommer nu till ärendeöversikten. Här hittar du bl.a. information om vilka ledningsägare som är berörda av ditt ärende och kontaktuppgifter till dessa. 

Notera att ledningsägarna har olika svarstider. Det betyder att du kan ha fått underlag från vissa ledningsägare men att alla ännu inte har hunnit behandla ditt ärende.

Var den här artikeln till hjälp?