Skapa projekteringsärende

Projekteringsärenden används av den som behöver information om befintlig infrastruktur men inte ska utföra något markarbete i närtid, till exempel för planering av ett framtida markarbete eller projektering.

Projekteringsärenden skickas till ledningsägare som kan ha ledningar i ditt arbetsområde. De kommer att besvara ärendet med CAD-, GIS- eller PDF-filer som visar befintliga ledningar och infrastruktur.

OBS! Ledningsägarna godkänner inte att svar på projekteringsärenden används vid utförande av markarbeten. Vid utförande av markarbete ska du skapa ett ärende av typen ledningsanvisning.

Så här gör du

Beskrivning med bilder – så skapar du ett projekteringsärende 

Logga in för att projekteringsärende.

Var den här artikeln till hjälp?