Samhällsplaneringsärende

Denna ärendetyp är endast tillgängig för organisationsanvändare.

Ärendetypen "samhällsplanering" används när du arbetar med en detalj- eller översiktplan för en kommun eller myndighet och vill komma i kontakt med ledningsägare i aktuell kommun.

Syftet med samhällsplaneringsärende i Ledningskollen är
att informera ledningsägare om ert planarbete och
ge er information om ledningar som finns inom planområdet.

För att skapa ett samhällsplaneringsärende kommer du i nästa steg att behöva bifoga ett PM om planen (tidplan, omfattning, syfte m.m.) annars kommer inte ledningsägarnas planeringsfunktioner kunna hantera ärendet. Utan plan, inget samhällsplaneringsärende!

Var den här artikeln till hjälp?