Svarsalternativ

När ni har mottagit ett ärende så behöver ni lämna ett svar. Svarsalternativen skiljer sig lite åt mellan ärendetyperna.
Se de olika alternativen nedan.

Ledningsanvisning och Projektering

  • "Nej, vi har ingen infrastruktur i området" = Vi är inte berörda av ärendet.

  • "Ja, vi har skickat ledningskarta" = Ni skickar en karta med era ledningar till användaren. Ni ansvarar själva för kartan.

  • "Ja, vi har beslutat om utsättning"* = Ni ordnar med fysisk markering på plats. Ni ansvarar själva för utsättningen.

  • "Vi tar kontakt" = Ni kontaktar användaren för vidare avstämning.

  • "Ja, synlig anläggning finns i området" = Er infrastruktur är tydligt synlig utan övrig markering. Främst luftledning.

  • "Ärendet är initierat av oss" = Någon i er organisation har skapat ärendet och vet därför var det finns. 

*=endast ledningsanvisningsärenden

Samordning

  • "Ja, vi ser samordningsmöjligheter" = Kontakta användaren utanför Ledningskollen om samordningsmöjligheter finns.

  • "Nej, vi ser inga samordningsmöjligheter" = Ingen vidare kontakt kommer att förmedlas.

Samhällsplanering

Samhällsplaneringsärenden har mer avancerade svarsalternativ och för dessa hänvisar vi till manualen för svarare (pdf 1,9 MB, öppnas i nytt fönster).

Var den här artikeln till hjälp?

Genom att trycka på Skicka så godkänner du att vi får behandla dina personuppgifter. Läs mer om hur Ledningskollen hanterar personuppgifter.