Svarsalternativ

När ni har mottagit ett ärende så behöver ni lämna ett svar. Svarsalternativen skiljer sig lite åt mellan ärendetyperna.
Se de olika alternativen nedan. För utförligare beskrivning hänvisar vi till Ledningskollens manualer.

Ledningsanvisning och Projektering

  • "Nej, vi har ingen infrastruktur i området" = Vi är inte berörda av ärendet.

  • "Ja, vi har skickat ledningskarta" = Ni skickar en karta med era ledningar till användaren.

  • "Ja, vi har beslutat om utsättning"* = Ni ordnar med fysisk markering på plats.

  • "Vi tar kontakt" = Ni kontaktar användaren för vidare avstämning.

  • "Ja, synlig anläggning finns i området" = Er infrastruktur är tydligt synlig utan övrig markering.

  • "Ärendet är initierat av oss" = Någon i er organisation har skapat ärendet och vet därför var det finns. 

*=endast ledningsanvisningsärenden

Samordning

  • "Ja, vi ser samordningsmöjligheter" = Kontakta användaren utanför Ledningskollen om samordningsmöjligheter finns.

  • "Nej, vi ser inga samordningsmöjligheter" = Ingen vidare kontakt kommer att förmedlas.

Samhällsplanering

Samhällsplaneringsärenden har mer avancerade svarsalternativ och för dessa hänvisar vi till manualen för svarare (pdf 1,9 MB, öppnas i nytt fönster).

Var den här artikeln till hjälp?