Svarsställen

Ett svarsställe talar om för Ledningskollen vart nya ärenden ska levereras. Genom att koppla ett svarsställe till ett eller flera områden så kan ni kontrollera vilka ärenden som ska levereras till er personal.

Svarställen redigeras av den eller de som har rollen “Ledningsägare admin”. För att redigera befintliga svarsställen eller lägga till nya, navigera till “Inställningar” i toppnavigeringen och välj “Svarsställen”.

Var den här artikeln till hjälp?