Vi får för många ärenden

Om ni får många ärenden som ligger långt ifrån er infrastruktur så kan ni behöva justera era områden. Ledningskollens olika områden talar om för systemet inom vilket geografiskt område som ni är intresserade av ärenden.

Ledningskollen har två typer av områden, intresseområden och bevakningsområden.

Intresseområden

Ett intresseområde ska täcka era ledningar och övrig infrastruktur som riskerar att skadas vid markarbeten. Alla ärenden som träffar ett intresseområde kommer att tilldelas er för hantering. Samtliga ärendetyper, förutom samordning, behöver besvaras i Ledningskollen. Intresseområden kommer automatiskt att konverteras till kvadratkilometer-rutor när ni är klara med redigeringen. Detta för att ingen ska veta exakt var ledningarna finns. Om en kvadratkilometer-ruta berörs behöver ärendet (förutom samordning) besvaras i Ledningskollen.

Bevakningsområden

Ett bevakningsområde ska täcka ett område där ni i dagsläget saknar infrastruktur men är intresserade av kommande arbeten för exempelvis samförläggning. Detta kan handla om luftburna ledningar som ni planerar att gräva ner eller ett område där ni planerar att expandera.Ett bevakningsområde kommer däremot inte att konverteras till kvadratkilometer-rutor utan sparas exakt som ni gjort det.

Var den här artikeln till hjälp?