Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Automatisering gör ledningsanvisning snabbare och säkrare hos Stokab 

Stokab har automatiserat sin ledningsanvisning för att ge bättre service och spara tid.
– Nu tar det sekunder att göra ett ärende som tidigare kunde ta 20 minuter, säger Gina Andersson, GIS- och karttekniker på bolaget.

Stokab är ett bolag som ägs av Stockholms Stad och som har till uppgift att bygga och hyra ut samt underhålla ett passivt fibernät i Stockholmsregionen.

Porträttbild på Gina Andersson

– Vi var med från början när Ledningskollen.se startade, berättar Gina. Innan Ledningskollen fanns ställdes frågor om ledningsanvisning via mail, telefon eller fax och underlagen såg alltid olika ut. Det kunde exempelvis vara skärmdumpar från Eniro eller handritade kartor. En stor fördel med Ledningskollen är att frågorna alltid ser likadana ut.

Antalet ledningsanvisningar ökade i och med tjänsten Ledningskollen. Under 2011, det första året då Ledningskollen blev tillgänglig i hela landet, skickades drygt 4 500 frågor om ledningsanvisning till Stokab. 2014 är antalet uppe i 8 000. Många frågor berörde inte Stokabs ledningar. Bolaget skaffade sig därför tidigt Ledningsägarmodulen, en kostnadsfri programvara från Ledningskollen som filtrerar bort frågor där Stokab inte har något nät.

– Det är jättebra med Ledningsägarmodulen. Många frågor sorteras bort direkt, säger Gina.

De frågor som faktiskt berörde områden där Stokab har ledningar behövde fortfarande hanteras. Arbetet innebar många moment för varje ärende. Och momenten skulle sedan upprepas för nästa ärende…och nästa.

– Vi skulle klippa, forma och sedan skapa svar. Det var ett monotont arbete som samtidigt krävde att man hade tungan rätt i mun. Det tog dessutom lång tid att göra varje ärende manuellt för att uppnå den servicenivå vi ville ge våra kunder. Därför ville vi effektivisera även denna process. Svaret blev InCheck.

Svarsroboten InCheck 

Cirka 300 ärenden passerar Ledningsägarmodulen och ska besvaras med karta varje månad. Dessa tas om hand av ärendehanteringssystemet InCheck. 

Systemet skapar automatiskt ett underlag till frågaren genom att kombinera en karta, en ritning med Stokabs ledningar och frågarens områdesmarkering. Kartunderlaget visar Stokabs ledningar för det område som frågaren ritat samt en buffertzon.

Bild med karta och ledningar

– Buffertzonen är till för att säkerställa närområdet om kunden av misstag har ritat ”lite fel”. Utanför buffertzonen är kartan tonad för att markera att denna information inte är underlag för grävning men ger en bättre överblick, säger Gina.

Komplexa frågor

InCheck skapar underlag till alla ärenden som kommer in till Stokab. Dock finns det fortfarande ärenden som kräver manuell granskning. Exempelvis får inte arealen för grävområdet överstiga en viss storlek, antalet grävområden får inte överstiga ett visst antal och området får inte innehålla en så kallad ”hotspot” (säkerhetszon).

– När ett ärende ”fastnar” i ett filter hamnar det i InChecks kö för aktuella ärenden. Underlaget är redan skapat av InCheck och jag granskar oftast bara och trycker iväg det. Samtidigt skriver InCheck av ärendet i Ledningskollen.se, det går på några sekunder.

Behöver ni inte hantera något ärende helt manuellt längre? 

– Jo, ungefär 1-2 gånger i månaden får jag skapa kartor och besvara ett ärende manuellt, oftast beror det på att området som förfrågan gäller är fel inritat, säger Gina Andersson.

Fakta Stokab 

Ledningsägarmodul: Ja
Ärenden/år: Ca 8 000
Utsättningar/år: Ca 100
Kundtjänst: Egen personal