Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Ledningskollen har varit med på konferenser anordnade av Energiföretagen

Ledningskollen har nyligen varit med på Elnätsdagarna och EBR Beredarträff – två återkommande evenemang där Ledningskollen får möjlighet att prata med erfarna användare och lyssna på vad som är viktigt för branschen i stort.

– Elnätsdagarna var det första gången vi var med på, men det gav mersmak, säger Jörgen Nordman som var där för Ledningskollens räkning. Utöver diskussionerna med deltagarna, som kom från elnätsägare runt om i Sverige, var det också intressant att prata med de andra utställarna. Flera av dem utvecklar dokumentationssystem för elnät och är därför en viktig målgrupp för Ledningskollen. Om de integrerar mot Ledningskollens API kan ledningsägare ta in ärenden från Ledningskollen i sina system, vilket gör det enklare och snabbare att besvara ärenden.

Vana användare på beredarträff

Beredarträffen har Ledningskollen varit med på flera gånger och även i år gav den möjlighet att diskutera funktionalitet och utveckling med mycket vana användare. Eftersom träffen gick samma dag som vi gjorde utskicket till ledningsägare som inte är med kunde vi också berätta om vårt arbete med att nå alla ledningsägare som ännu inte är med. 

– Beredarträffen blir lite som Ledningskollens användarträff för elnätsbranschen konstaterar Sebastian Mueller och Jörgen Nordman som var Ledningskollens personal på plats i Kolmården.

Var det nåt speciellt ni tar med er från Beredarträffen?

– Ja, det är klart att det är roligt att få så mycket spontan positiv feedback på Ledningskollen. Det verkar som om den huvudsakligen funkar som det är tänkt. Sen var det också intressanta diskussioner om det här med regler för vem och hur markarbeten får göras vid elledningar. Det finns kopplingar till elsäkerhetslagen och vi ser fram emot fortsatta diskussioner med Elsäkerhetsverket och branschen. Kanske kan Ledningskollen användas för att förmedla information om regelverket till den som skapat ärenden i Ledningskollen. Det kan finnas anledning att komma tillbaka till detta i senare nyhetsbrev, avslutar Jörgen.

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige är arrangör av både Elnätsdagarna och Beredarträffen och vi låter Peter Silverhjärta som representerar Energiföretagen i Ledningskollens styrgrupp få sista ordet:

– Ledningskollen är ju ett av de viktigaste verktygen branschen har för att minska avgrävningar och därför är det förstås bra att Ledningskollen finns på plats för att svara på frågor och informera om tjänstens förträfflighet så att Elnätsföretagen ställer krav i sina upphandlingar om att verktyget ska användas, säger han.

2019-12-12