Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Ledningskollen kan underlätta att nå bredbandsmålen

Regeringens bredbandsmål, som bland annat innebär att 98 procent av befolkningen ska ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s år 2025, kräver många insatser för att bli verklighet. En del kan Ledningskollen hjälpa till med.

Regeringens bredbandsmål syftar till alla i Sverige ska ha tillgång till bredband inom drygt fem år (2025). 

Ledningskollen underlättar samordning

Post- och telestyrelsen (PTS), som har till uppdrag att främja bredbandsutbyggnaden, har identifierat flera nyckelfaktorer för att målen ska nås i tid. En av dem är samordning av grävarbeten. 

Porträttfoto av Stina Levin

– Vi tycker att det är viktigt att försöka få till mer samordning, eventuellt mer samförläggning, i syfte att minska kostnader och allmänt underlätta utbyggnaden av bredband för att nå bredbandsmålen, säger Stina Levin, ställföreträdande enhetschef på Enheten för bredbandsfrämjande på PTS.

Ledningskollen kan underlätta samordning. Till exempel kan den som vill erbjuda andra aktörer grävsamordning i samband med sina projekt, eller vill undersöka möjligheterna till framtida samordning skapa ett samordningsärende i Ledningskollen. Läs hur man skapar ett samordningsärende.

Projekteringsärende minskar risken för extra arbete

Ett annat sätt för bredbandsutbyggarna att effektivisera sitt arbete är att alltid skapa projekteringsärenden. Läs hur man skapar ett projekteringsärende.

Porträttfoto av Jörgen Nordman

– Genom att börja med projekteringsärenden, istället för att gå direkt till ledningsanvisningsärenden, minskar man risken att behöva ändra sträckningen när man börjar gräva eller fått svaren på sin ledningsanvisning, säger Jörgen Nordman, PTS projektledare för Ledningskollen.

Funktioner för att använda Utbyggnadslagen

Utbyggnadslagen trädde i kraft 2016 och syftar till att göra bredbandsutbyggnad billigare. Lagen innebär att den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband kan ha rätt till viss information om nätinnehavares befintliga fysiska infrastruktur och senare även begära tillträde till sådan infrastruktur. Den ger också bredbandsutbyggaren rätt att i vissa fall samordna sin utbyggnad med andra. 

– Genom att använda Ledningskollen kan både bredbandsbyggare och nätinnehavare enklare använda lagens rättigheter och skyldigheter. Till exempel kan den som vill bygga bredband med hjälp av Ledningskollen identifiera nätinnehavare som har infrastruktur i de områden som är intressanta för utbyggnad, säger Jörgen Nordman.

Läs mer om Ledningskollen för bredbandsutbyggare.

Läs mer om Ledningskollen för nätinnehavare.

2019-06-27